Tüketiciler Birliği “bankaların paniğine bankalar birliği de katıldı!”

“bankaların paniğine bankalar birliği de katıldı!”

“Son günlerde kamuoyunun gündeminde olan, kredi kartı aidatlarının 10 yıl geriye dönük olarak istenebileceğine dair Yargıtay Kararı üzerine Türkiye Bankalar Birliği’nce yapılan açıklamayı değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Sekreteri Mehmet İMREK; bu açıklama, bankaların son Yargı Kararı karşısındaki paniklediklerinin açık göstergesidir dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Sekreteri Mehmet İMREK, konuyla ilgili şöyle dedi;


Bilindiği gibi, geçtiğimiz günlerde Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 18.7.2011 Tarih ve 2011/11579 sayılı kararında, Kredi Kart Aidatlarının 10 yıl geriye dönük olarak istenebileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, daha önce yine Yargıtay’ın aynı Dairesi 21 Temmuz 2008 tarihli 2008/6088 sayılı kararında da, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na göre kart aidatının hukuka aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

Çünkü 5464 sayılı Kanun’un 24. maddesi ilk fıkrası, “Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur.” hükmünü haiz olup, aynı maddenin 4. fıkrası "Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez." şeklinde düzenlenmiştir. Yani, Tüketici Kanunu’nun 6. Maddesi ile Kredi Kartları Kanunu’nun 24. Maddesi, Tüketicinin açık onayı ve rızası olmadan kart aidatı alınmasını yasaklamakta, aksi takdirde Tüketici onayının bankaca ispatlanmasını şart koşmaktadır.

Ayrıca, bireysel bankacılık hizmetlerinden kaynaklanan ihtilaflarının çözümünün 4077 Sayılı Kanun çerçevesinde çözülebileceğine hüküm veren yasal değişiklikler, Resmi Gazete’nin 1.11.2005 tarihli 25983 sayısındaki 5411 sayılı yasa ve yine Resmi Gazete’nin 23.02.2006 tarihli 26095 sayısında yayınlanan 5464 sayılı yasa ile yürürlüğe girmiştir. Bu kanunlar ile Tüketicilerle bankalar arasındaki ihtilaflarda Tüketici Kanunu’ndaki hükümlerinin uygulanmasına öncelik verilmiştir.

Bankaların Tüketicilerle yaptığı kredi kart sözleşmeleri haksız şartlar içeren standart tip sözleşme olup, Tüketicinin müzakeresine kapalıdır. “Haksız Şart” içeren bir sözleşme hükmünün tüketiciyi bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Son Yargı Kararı bir kez daha, Tüketicilerden alınan Kredi Kart aidatlarının geriye dönük olarak istenebileceğini ve bu sürenin 10 yıla kadar kapsayacağını hüküm altına almıştır. İlçelerde kaymakamlıklarda, İllerde ise Sanayi İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan Tüketici hakem heyetlerine başvuran tüketicilerin ise dilekçelerine kesintileri ispat edecek belgeleri de eklemeleri gerekmektedir. Elinde sözleşme ve belgesi olmayan tüketicilerin bunu bankalarından, 5411 Sayılı Kanunun 76. ve 5464 sayılı kanunun 11. Maddelerine istinaden isteme hakkı, bankaların da azami yirmi gün zarfında gerekçeli bir şekilde cevaplama zorunluluğu bulunmaktadır.

Tüketiciler Birliği olarak; Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu basın açıklamasının yapılması zaruri görülmüştür.

Mehmet İmrek
Tüketiciler Birliği Genel Sekreteri

Hiç yorum yok:

Yorum GönderVISA

VISA Europe Ltd. içerisinde yer alan VISA Türkiye, kart sayıları açısından Avrupa'nın üçüncü büyük pazarı konumundadır...devamıMasterCard

MasterCard 210 ülkede 25 binden fazla banka ve finans kuruluşu ile tüketici ve işyerlerine ödeme çözümleri sunmaktadır...devamı


American Express

American Express, 1850'li yılların başında nakit ve önemli finansal evrakları "express" olarak taşıma amacıyla kurulmuştur....devamıDINERS CLUB

Dünya üzerinde saygın kart sistemlerinden birisi olan Diners Club International kredi kartları, dünya'da ve Türkiye'de ilk kredi kartı olma özelliğini taşımaktadır...devamıJCB (Japan Credit Bureau) Kredi Kart

1961 yılında Japonya'da yerel işlemler amacı ile kurulmuş bir kartlı ödeme sistemi olan JCB, 1985 yılından itibaren uluslararası bir ödeme sistemi olarak faaliyetlerine devam etmektedir...devamı
Web sitesini ziyaret etmek istediğiniz banka logosunu tıklayınız...